Surfa vidare till nya bloggen!

Språk, makt och skapande har en ny blogg: https://www.sprakmaktskapande.se/

Språk, makt och skapande är en satsning för att stärka biblioteken som flerspråkiga och inkluderande arenor, där människor genom kreativitet och möten tillsammans bidrar till hållbara samhällen. Språk, makt och skapande drivs av Biblioteksutveckling Sörmland tillsammans med folkbibliotek och andra aktörer.